Concept- en propositieontwikkeling

Vanwege zijn knowhow en creativiteit wordt Martijn Stevens geregeld gevraagd als creatief sparringpartner in de ontwikkeling van levensvatbare biobased concepten en proposities. Daarnaast investeert hij als conceptontwikkelaar ook zelf in biobased concepten. Economisch profijtelijke concepten zoals    

Bel voor meer info

Martijn Stevens: 06 23 82 18 23.

Het circulaire Sorghum onderzoeksprogramma

Doel: waardevermeerdering door het meervoudig verwaarden van sorghum: van grond tot mond.

Pluimen voor de bloemenhandel (productconcept)

Doel: de economische levensvatbaarheid onderzoeken van in Brabant geteelde Sorghumpluimen als bijsteek in boeketten. Inmiddels is de subsidie toegekend.

Sorghumbier (productconcept)

Doel: het brouwen van sorghum bier tot economische waarde brengen.

Barrevoets bier

Doel: verdienmodel ontwikkelen voor de Karmelieten van Brugge en Gent op basis van brouwhistorie.

Health navigator

Doel: ontwikkelen van businesscase voor lifestyle coaching op basis van preventieve diagnostiek.

Een worden met de natuur

Doel: Landschapsontwikkeling voor natuurbegraven op basis van de nieuwe cryomeer-technologie. (franchiseconcept).

Biobased landgoedontwikkeling (landschap voor natuurontwikkeling)

Doel: de ontwikkeling van een verdienmodel voor biobased business | ten gunste van de ontwikkeling van biobased economy.

Physea Nutrix Ingredients

Doel: ontwikkelingsconcept voor landbouwgronden onder de waterspiegel ten behoeve van macro-, microalgen-teelt.