Biobased landgoedontwikkeling (landschap voor natuurontwikkeling)

Doel:

De ontwikkeling van een verdienmodel voor biobased business | ten gunste van de ontwikkeling van biobased economy.

Bel voor meer info

Martijn Stevens: 06 23 82 18 23.