Consultancy

Seedscope kan u, op uur-, project- of interimbasis, adviseren in elke fase van de ontwikkeling van biobased oplossingen. Bij het formuleren van een onderzoeksopzet. Bij een subsidie-aanvraag. Bij het ontwikkelen van concepten en proposities. En uiteraard tijdens de uitvoering van (onderzoeks)programma’s: ter ondersteuning van het programmamanagement of de ketenregie.

Bel voor meer info

Martijn Stevens: 06 23 82 18 23.