Ketenregie

Als ketenregisseur is Martijn Stevens verantwoordelijk voor het - kwalitatief en kwantitatief - tijdig opleveren van de beoogde output van processen rondom circulaire ketens. Hij adviseert. En bewaakt het voortbrengingsproces en de stappen in de (productie)planning en de planning van de daarvoor benodigde resources, grondstoffen en equipement. Tevens draag hij zorg voor een optimale afstemming met andere disciplines, afdelingen en organisaties.

Stevens beoordeelt de effecten en maakbaarheid van mutaties in de keten. Hij signaleert (structurele) knelpunten over de gehele keten, zowel bij als tussen de betrokken partijen en hij functioneert als trouble shooter. Hij bepaalt de bijstellingen, stelt prioriteiten en draagt zorg voor de correcte uitvoering, waarbij de productie conform planning wordt gerealiseerd.

Ook fungeert Martijn Stevens als voorzitter van het operationele overleg en werkt in deze hoedanigheid nauw samen met de betrokken projectmanagers. Stevens rapporteert de betrokken partijen over de voortgang en totstandkoming van de productieactiviteiten.

Bel voor meer info

Martijn Stevens: 06 23 82 18 23.