Programma management

Als programmamanager houdt Martijn Stevens zich onder meer bezig met advisering en het overall managen van samenhangende visies, concepten en projecten die deel uitmaken van een tijdelijke organisatie of een tijdelijk onderzoek, opgezet om een of meer (van tevoren gedefinieerde) doelstellingen te realiseren.

Programmanagement is een methode die helpt beoogde veranderingen gestructureerd door te voeren. Anders gezegd: het geeft structuur en richting aan het doorvoeren van de vereiste veranderingen om de beoogde doelstellingen te realiseren. Programmamanagement wordt met name toegepast in complexe situaties met grote impact.

Bel voor meer info

Martijn Stevens: 06 23 82 18 23.