Missie en visie

Missie

‘Seedscope zaait, teelt en oogst vruchtbaar gedachtengoed, met en voor haar opdrachtgevers. Een cyclisch proces dat herhaaldelijk leidt tot nieuwe concepten en nieuwe levensvatbare product-marktproposities.

 

Visie

No biobased economy without a biobased society,

In het huidige (overwegend) lineaire systeem worden grondstoffen omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. De circulaire economie is erop gericht om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde-vernietiging te minimaliseren. Concepten zijn uitsluitend duurzaam levensvatbaar, indien ze circulair zijn.

Bel voor meer info

Martijn Stevens: 06 23 82 18 23.

Samen met haar opdrachtgevers broedt Seedscope op levensvatbare rendabele circulaire concepten.