De methode Seedscope

Seedscope hanteert een 4 vragen-methode aan de hand van drie invalshoeken. Samen met de betrokken partijen gaat Seedscope met de vragen aan de slag.

  1. Wat is de essentie van het vraagstuk?
  2. Welke impact heeft het probleem, beschouwd vanuit een sociale, een ecologische en een economische invalshoek?
  3. Welke samenhangende aanpak is vereist om tot de beste oplossing te komen?
  4. Wat is de belofte achter de oplossing? Anders gezegd: What’s in it for you?

Bel voor meer info

Martijn Stevens: 06 23 82 18 23.